Ind- og udmeldelse


Ind- og udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt og med en måneds varsel før det er gældende. Der tilbagebetales ikke medlemskontingent.

Ind- og udmeldelse kan ske via denne email: loegstruprideklub@gmail.com

Ved indmeldelse bedes du sende os:

  • Det fuld navn på personen som skal meldes ind
  • Telefonnummer
  • Fødselsdag (dd/mm/yyyy)
  • E-mail
  • Holdet, som personen gerne vil gå på. Se evt. hold og haltider

Opkrævning af kontingent

Kontingent opkræves ved tilsendelse af faktura pr. email.

Opsigelse

Ved opsigelse af halvpartsaftaler, undervisning og skift af undervisningshold, opsigelse af opstaldning skal dette ligeledes ske med en måneds varsel og med udgangen af en måned.

Lavet af: Løgstrup Rideklub