Her køber man en halvpart.

Eleven får undervisning på hold 2 gange i ugen (der betales for undervisningen) og rider derudover selv 1 time om søndagen.

Der forventes fuld forældreopbakning og ingen ridning uden voksen opsyn. 

Er eleven forhindret i at deltage i undervisningen gives der IKKE en erstatningstime.

Betingelser for halvpart, står nederst i opstalderkontrakten, denne skal læses igennem før tilmelding