Dagsorden/Referat Løgstrup Rideklub (LØRI)

Dato: 1/3 - 2023  Tid: 16.00 – 19.00 
Sted: 
Cafeteria LØRI
Mødedeltagere: 
Dorte Damgaard - Formand
Sara Langkilde - Næstformand
Charlotte Christensen – Kasserer
Pia Mari Overgaard Jensen
Carina Klaris
Charlotte Linde 1. suppl
 
Referent: Charlotte Christensen
Fraværende: Forbered: 
Næste møde: 22/3 - 2023

1. Økonomi

- Stadig lidt udfordrende at få betalt  regninger. 
- Optjente point kan ikke længere  udbetales, men kan overføres til anden  opstalder. Kan gemmes så længe som  ønsket. 
- Der ses på om der kan ændres noget ved alle vores priser. Ingen  prisstigning, men mere  gennemskuelighed for alle. 


2. Status elevponyer

- Bodil er solgt og forbliver i løsdriften. 
- Mona er afhentet til BARF. Alle papirer  og love er overholdt og underskrevet.
- Der er forespørgsel på halvpart på Hope

3. Personale
- Cecilie får ansvaret for stalden og  driften. Og der laves en  ansættelseskontrakt.
- Der forsøges at finde en  springunderviser til om tirsdagen. Forslag modtages gerne.


4. Ekstra arbejdsopgaver

- Alle heste skal registreres i CHR inden  d 31/3- 2023
- Oprydning, reparationer og salg af div  udstyr.


5. Eventuelt

- Vi opstarter samarbejde med  Dækkenservice
- Hø: meget store udgifter da der er  spild for 3000kr pr måned. 
- Der forsøges at få et kæphestehold op  og køre om tirsdagen.
- Der kommer løbende flere  arrangementer
- Vi arbejder videre på både dækkenservice og om der kan findes løsninger til en bedre hø økonomi.

6. Løsdriften - Løsdrift til privat opstaldere opstartes 1/4 2023